Shrnutí 2014

Pátý ročník celostátního pěveckého a výtvarného festivalu pro handicapované talenty Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou zná vítěze. Koncert nejlepších zpěváků se uskutečnil  ve čtvrtek 2. října 2014 od 18.00 hodin v Divadle na Šantovce v Olomouci. Všem upřímně blahopřejeme k velkému úspěchu. Výsledky jsou zveřejněny v sekci Tiskové zprávy. Fotografie najdete v sekci Fotogalerie.

Příští rok bude festival celodenní, takže se dostane na všechny. Měníme celkovou koncepci, která bude daleko jednodušší. Těšíme se v roce 2015 naviděnou zase v Olomouci.

 

Kategorie

  • Zpěvák / zpěvačka
  • Kolektivy – dua, tria apod.
  • Skupina / sbor

Kritéria výběru

Kritéria výběru finalistů nejsou nijak specifická. Jednoduše se dá říci, že jde o to, která nahrávka více zaujme. Ne samozřejmě zvukem, protože podmínky pro záznam nemají všichni srovnatelné a na profesionální úrovni, ale výběrem písničky a její interpretací.

Cíl a smysl

Podpora umělecké, tvůrčí a zájmové činnosti osob se zdravotním postižením podpora a umožnění prezentace jejich dovedností a schopností, zpřístupnění jejich kulturní a kreativní aktivity široké veřejnosti podpora sociální integrace prohloubení komunikace mezi lidmi se zdravotním postižením a veřejností omezení sociálního vyloučení těchto osob navazování přátelských a mezilidských vztahů podpora tvořivosti osob s postižením, motivace k dalšímu sebezdokonalování a soutěživosti zvýšení obecného povědomí široké veřejnosti o tom, že i v ústavech, domovech a stacionářích žijí talentovaní lidé.

Název soutěže naznačuje její obsah: svými schopnostmi, talentem i vůlí se povznést, překonat omezení zdravotního handicapu. Festivalová soutěž je příležitostí pro talenty, o nichž se zatím příliš neví. Podmínkou pro zařazení do výběru je pořízení nahrávky a její odeslání do data uzávěrky. Na finálové výkony dohlíží odborná porota, která posuzuje hlasové schopnosti, hudební a technické dovednosti, interpretaci a celkový dojem.

Formuláře

V přihlášce, prosím, uveďte druh postižení, abychom věděli, do jaké skupiny vás máme zařadit. Například - mentální a kombinované postižení, postižení zraku, pohybové postižení a imobilita.

Podmínky pro pěveckou část

  • Kategorie: jednotlivec, kapela, soubor/sbor (do 20 osob)
  • Věk: děti do 15 let/ mládež a dospělí od 15 let
  • Žánr: populární hudba, lidová píseň, operní skladby
  • Stopáž: přibližně 3,5 minuty
  • Nosiče: CD, MP3, DVD
  • Termín: pro odeslání přihlášek a nahrávek je do konce června 2014 buď poštou nebo elektronicky

Kontaktní osoby pro telefonický a e-mailový styk

Ředitelka festivalu Mgr. Simona Součková
e-mail: simona.souckova@nadoblaky.cz
mobil: +420 724 148 092

Asistentka ředitelky Lenka Slezáková
e-mail: produkce@nadoblaky.cz
mobil: +420 731 154 209Patroni
Monika Absolonová
Monika Absolonová - foto
"Patronkou jsem se stala, protože se mi líbí ten nápad! Jsem pro to, aby šanci zazpívat si dostal každý... Takže se na Vás všechny moc těším:)"
Monika Žídková
Monika Židková - foto
"Jsem velice ráda, že mohu podpořit tak úžasný projekt, jako je festival Nad oblaky, a osobně se do něj zapojit. Je moc prima dát šanci…"
Kurt Gebauer
Kurt Gebauer - foto
"Nad oblaky je nápad, který se rozjel do nádherné tradice. Od těch, kteří měli smůlu v loterii života, ale kdo ji nemá, všichni bychom chtěli…"
Alan Bastien
Alan Bastien - foto
"Je mi ctí být patronem tohoto festivalu, protože ačkoliv si všichni zasloužíme stejnou šanci, chodí to v životě bohužel jinak."
Kateřina Kornová - kmotra festivalu
Kateřina Kornová - foto
„Líbí se mi podstata festivalu. Když neuspěji teď, můžu na sobě pracovat a díky mimořádné píli vyniknout nad ostatními třeba příště. Nejsou tady žádné hranice.“