Tiskové zprávy

Třetí ročník soutěžního festivalu Nad oblaky oslovil takřka všechny kraje

Do pěvecké části 3. ročníku soutěžního celostátního festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou pro handicapované talenty přišlo z jedenácti krajů čtyřicet šest přihlášek, z toho se jednalo o 13 žen a 17 mužů, 15 kapel a dva sbory. Celkový počet zájemců by byl daleko vyšší, ale ve dvou krajích – Olomouckém a Zlínském si uspořádali semifinálová kola, z nichž nominovali do nejužšího výběru jen asi třetinu účinkujících. Během finálového koncertu, který se uskuteční 14. září v Olomouci za účasti patronů Moniky Absolonové, Kateřiny Kornové a muzikálového zpěváka Alana Bastiena, se nakonec představí pět skupin, dva sbory, pět žen, z toho jeden dívčí duet, a čtyři muži. Vernisáž obrázků s Top 20 nejlepších autorů, které ocení patron výtvarné části festivalu, malíř a sochař Kurt Gebauer, proběhne hodinu před koncertem v prostorách Moravské filharmonie Olomouc.

Finalisté budou účinkovat v koncertním sále Moravské filharmonie Olomouc, budou mít k dispozici zázemí a servis běžný pro profesionální muzikanty, svůj talent předvedou před patrony festivalu a hvězdnou porotou složenou z předních osobností. „Typickou značkou festivalu je jeho vlídnost a empatie k účinkujícím, kterým se dostává maximální pozornosti a péče. Přidanou hodnotou je i to, že porotci ocení mimořádné úsilí každého z účinkujících, kteří za své vystoupení získají pěkné ceny. Navíc na národní přehlídce mohou dokázat, že handicap není překážkou, a ještě během společenského večera navázat přátelství s ostatními účastníky, k nimž by jinak hledali cestu jen stěží,“ uvedla ředitelka úspěšného festivalu Simona Součková.

„Loňské výkony účinkujících i jejich osobní kouzlo skutečně braly dech a vháněly slzy do očí,“ vzpomněla na druhý ročník festivalu za všechny například Žaneta Slováčková z Domova Na Zámečku v Rokytnici.

Takřka devadesát autorů a téměř stovka obrázků – to je bilance letošního třetího ročníku výtvarné sekce celostátního soutěžního festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou. Zapojilo se deset krajů, z nichž nejsilnější zastoupení má Moravskoslezský a Pardubický kraj, tradičně už i Kraj Vysočina. Novinkou je vysoký počet zaslaných výkresů z Olomouckého kraje. Výběr dělala odborná porota pod patronací sochaře Kurta Gebauera s ohledem na pestrost zpracování. „Volili jsme spíše druh výrazu, který je v něčem jiný, než co je obvyklé. V Top dvacítce jsou trochu ulítlé a originální výtvory, ale i spousta pěkných obrázků, které mají styl a kresebnou malířskou kulturu. Na některých je patrná stopa školy, v níž to určitým směrem vede pedag. Tyto výkresy se sice podobají, ale jsou poměrně kvalitní. Z těchto souborů jsme vybrali několik k ocenění. Bylo ale těžké z velkého množství prací, které mají svou naléhavost, originalitu a výraz, vybrat jen dvě desítky těch nejzajímavějších. Pomyslnou odměnu si zaslouží všichni, protože věnují svůj čas ušlechtilé činnosti, což by mělo být vzorem pro ostatní populaci,“ vylíčil patron výtvarné soutěže, profesor Kurt Gebauer. Na vernisáži se představí úplně všichni, kteří poslali obrázky. „Jednotliví autoři prostřednictvím své tvořivé energie předají poselství jak je úžasné něco neobvyklého jen tak činit. Například dílko Václava Valenty má tento typ poselství ve svém námětu i názvu „I v každém člověku se pod pavučinou skrývá láska“. A to je to, co nám jistě udělá radost.

Přihlásit se mohli lidé s tělesným či mentálním postižením, kteří mají muzikální cítění, pěvecký nebo výtvarný talent. Šanci měli také nevidomí a slabozrací lidé a děti. Podmínkou pro zařazení bylo odeslat nahrávku písně z oblasti pop-music a přihlášku s vizitkou. Seznam těch, kteří se probojovali do nejužšího výběru finálové přehlídky, je zveřejněn na webové adrese: www.nadoblaky.cz. Pořadatelem festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou je ProMancus, o. p. s., se sídlem v Ostravě.


Patroni
Monika Absolonová
Monika Absolonová - foto
"Patronkou jsem se stala, protože se mi líbí ten nápad! Jsem pro to, aby šanci zazpívat si dostal každý... Takže se na Vás všechny moc těším:)"
Monika Žídková
Monika Židková - foto
"Jsem velice ráda, že mohu podpořit tak úžasný projekt, jako je festival Nad oblaky, a osobně se do něj zapojit. Je moc prima dát šanci…"
Kurt Gebauer
Kurt Gebauer - foto
"Nad oblaky je nápad, který se rozjel do nádherné tradice. Od těch, kteří měli smůlu v loterii života, ale kdo ji nemá, všichni bychom chtěli…"
Alan Bastien
Alan Bastien - foto
"Je mi ctí být patronem tohoto festivalu, protože ačkoliv si všichni zasloužíme stejnou šanci, chodí to v životě bohužel jinak."
Kateřina Kornová - kmotra festivalu
Kateřina Kornová - foto
„Líbí se mi podstata festivalu. Když neuspěji teď, můžu na sobě pracovat a díky mimořádné píli vyniknout nad ostatními třeba příště. Nejsou tady žádné hranice.“