Tiskové zprávy

Olomoucký kraj uspořádal poprvé regionální kolo festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou

Olomoucký kraj si poprvé uspořádal regionální kolo pěveckého soutěžního festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou, které se uskutečnilo v pondělí 14. května v Nezamyslicích. Areál Sportovně-relaxačního centra hostil 14 interpretů a dvě kapely, zazněly také tři duety. Koncert se konal pod garancí náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvony Kubjátové. Do nejužšího výběru se dnes prozpívalo šest jednotlivců a obě skupiny. Všem se po dnešním úspěchu výrazně zvýšila šance vystoupit na finálovém koncertě dne 14. září v Olomouci.

Olomoucký kraj si letos poprvé uspořádal svoje regionální kolo s cílem dát šanci většímu počtu klientů s pohybovým či mentálním postižením, kteří mají muzikální cítění a rádi zpívají. Pětičlennou porotu nejvíce zaujali tito účinkující: Kapela Kluci z Domova u rybníka Víceměřice, Andrea Praženková a Sylvie Muroňová z Nových Zámků Mladeč a Litovel, Radek Šperka a Michaela Chýlková z olomouckého centra sociálních služeb Klíč, Jan Slezák a Bohuslav Janíček z Domova Paprsek Olšany a Zámecká kapela z Domova Na Zámku Nezamyslice. „Jsem ráda, že se podařilo zorganizovat soutěž také na regionální úrovni. Určitě budeme v dalších letech pokračovat,“ uvedla náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová, která neskrývala nadšení z báječné atmosféry a výkonů jednotlivých účastníků. S organizací regionálního kola výrazně pomohli pracovníci Domova Na Zámku v Nezamyslicích pod vedením ředitelky Jiřiny Krejčí. O vynikající zvukovou kulisu v sále se postaralo báječné publikum, které bouřlivým potleskem odměňovalo každého vystupujícího.

Pořadatelem celostátního pěveckého festivalu pro handicapované talenty Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou je obecně prospěšná společnost ProMancus. Podmínkou je odeslání přihlášky a nahrávky písně do 15. června na adresu organizátorů. Soutěžní národní přehlídka má záštitu Asociace krajů ČR a hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a uskuteční se už potřetí pod garancí patronů - Moniky Absolonové, Alana Bastiena a kmotry Kateřiny Kornové. Kontakt i více informací najdete na www.nadoblaky.cz. Adresa pro odeslání nahrávky a přihlášky je. P.O. BOX 27, 702 27 Ostrava 2. Nahrávku písně a potřebné formuláře je možné poslat také elektronicky na e-mailovou adresu: produkce@nadoblaky.cz.


Patroni
Monika Absolonová
Monika Absolonová - foto
"Patronkou jsem se stala, protože se mi líbí ten nápad! Jsem pro to, aby šanci zazpívat si dostal každý... Takže se na Vás všechny moc těším:)"
Monika Žídková
Monika Židková - foto
"Jsem velice ráda, že mohu podpořit tak úžasný projekt, jako je festival Nad oblaky, a osobně se do něj zapojit. Je moc prima dát šanci…"
Kurt Gebauer
Kurt Gebauer - foto
"Nad oblaky je nápad, který se rozjel do nádherné tradice. Od těch, kteří měli smůlu v loterii života, ale kdo ji nemá, všichni bychom chtěli…"
Alan Bastien
Alan Bastien - foto
"Je mi ctí být patronem tohoto festivalu, protože ačkoliv si všichni zasloužíme stejnou šanci, chodí to v životě bohužel jinak."
Kateřina Kornová - kmotra festivalu
Kateřina Kornová - foto
„Líbí se mi podstata festivalu. Když neuspěji teď, můžu na sobě pracovat a díky mimořádné píli vyniknout nad ostatními třeba příště. Nejsou tady žádné hranice.“