Tiskové zprávy 2012

Kontaktní adresa pro odeslání nahrávky do soutěže Nad oblaky 2012

Veškeré informace a formuláře jsou dostupné na našem webu v sekci pěvecký festival a výtvarná přehlídka. Adresa pro odeslání nahrávky a přihlášky je. P.O. BOX 27, 702 27 Ostrava 2. Nahrávku písně a potřebné formuláře je možné poslat také elektronicky na e-mailovou adresu: produkce@nadoblaky.cz. [Více]

Kdo se může přihlásit do pěvecké soutěže Nad oblaky 2012

„Přihlásit se mohou talentovaní postižení lidé, kteří nemají dostatek příležitostí předvést svoje výjimečné schopnosti na celostátní úrovni. Velkou šancí je pro ně právě národní přehlídka, kde mohu dokázat, že handicap není překážkou a navíc navázat přátelství s ostatními účastníky, k nimiž by jinak hledali cestu jen stěží,“ popsala ředitelka festivalu Simona Součková a doplnila, že během dvou let se dostal festival na profesionální úroveň srovnatelnou s festivaly a soutěžemi pro běžnou populaci. „Klienti ústavů a domovů si úspěchu v této akci váží daleko více, než jedinci bez postižení. Vždy je to nastartuje do další pilné práce, kterou mají možnost zúročit a předvést před širokou veřejností. Pro sociální pracovníky je přínosné, že si mohou vyměnit názory a zkušenosti s kolegy z ostatních zařízení celé ČR“, zdůraznila patronka Monika Absolonová. Přihlášky mohou zaslat lidé s pohybovým či mentálním postižením, kteří mají muzikální cítění a rádi zpívají, a to v kategoriích zpěvák/zpěvačka, skupina nebo sbor. Festival je otevřen také lidem s postižením zraku. Tým odborníků vybere ze všech nahrávek účastníky finálové přehlídky, která se uskuteční 14. září 2012 v Olomouci. „Zatímco princip výběru je jednoduchý, protože jde o to, která nahrávka více zaujme, definitivní volbu konkrétních finalistů ztěžuje rok od roku jejich stoupající úroveň,“ potvrdil muzikálový zpěvák a hudebník Alan Bastien. [Více]

Startuje třetí ročník Nad oblaky aneb každý může být hvězdou 2012

Obecně prospěšná společnost ProMancus vyhlásila třetí ročník celostátního pěveckého festivalu pro handicapované talenty. Podmínkou je odeslání přihlášky a nahrávky písně do 15. června na adresu organizátorů. Soutěžní národní přehlídka má záštitu Asociace krajů ČR a uskuteční se už potřetí pod garancí patronů - Moniky Absolonové, Alana Bastiena a kmotry Kateřiny Kornové - dne 14. září 2012 v Olomouci. Kontakt i více informací najdete na www.nadoblaky.cz. [Více]

Během dvou let jste dostali festival na profesionální úroveň srovnatelnou s festivaly a soutěžemi pro běžnou populaci.

Ještě stále dostáváme řadu děkovných dopisů, v nichž píšete krásná slova díků. Moc nás to těší a děkujeme za to. Přečtěte si výběr z dopisu, který nám poslali z Nezamyslic z Domova Na Zámku. [Více]

<< < Stránka 2 z 2


Patroni
Monika Absolonová
Monika Absolonová - foto
"Patronkou jsem se stala, protože se mi líbí ten nápad! Jsem pro to, aby šanci zazpívat si dostal každý... Takže se na Vás všechny moc těším:)"
Monika Žídková
Monika Židková - foto
"Jsem velice ráda, že mohu podpořit tak úžasný projekt, jako je festival Nad oblaky, a osobně se do něj zapojit. Je moc prima dát šanci…"
Kurt Gebauer
Kurt Gebauer - foto
"Nad oblaky je nápad, který se rozjel do nádherné tradice. Od těch, kteří měli smůlu v loterii života, ale kdo ji nemá, všichni bychom chtěli…"
Alan Bastien
Alan Bastien - foto
"Je mi ctí být patronem tohoto festivalu, protože ačkoliv si všichni zasloužíme stejnou šanci, chodí to v životě bohužel jinak."
Kateřina Kornová - kmotra festivalu
Kateřina Kornová - foto
„Líbí se mi podstata festivalu. Když neuspěji teď, můžu na sobě pracovat a díky mimořádné píli vyniknout nad ostatními třeba příště. Nejsou tady žádné hranice.“